Върни се горе

Заповед № РД-01-341/11.05.2021 г.

Заповед № РД-01-341/11.05.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г. и Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г.
PDF файл, 943,7 KB, качен на 11.05.2021

pdf document

Заповед № РД-01-292/05.05.2021 г.

Заповед № РД-01-292/05.05.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г. и Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г.
PDF файл, 949,9 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Заповед № РД-01-286/05.05.2021 г.

Заповед № РД-01-286/05.05.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-278 от 29.04.2021 г.
PDF файл, 635,0 KB, качен на 05.05.2021

pdf document

Заповед № РД-01-285/05.05.2021 г.

Заповед № РД-01-285/05.05.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г.
PDF файл, 597,6 KB, качен на 05.05.2021

pdf document

Заповед № РД-01-277/29.04.2021 г.

Заповед № РД-01-277/29.04.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г. и Заповед № РД-01-232/13.04.2021 г.
PDF файл, 640,9 KB, качен на 29.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 400,2 KB, качен на 29.04.2021

pdf document

Заповед № РД-01-265/23.04.2021 г.

Заповед № РД-01-265/23.04.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г.
PDF файл, 608,2 KB, качен на 23.04.2021

pdf document

Заповед № РД-01-254/20.04.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-254/20.04.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-400/13.07.2020 г., Заповед № РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед № РД-01-516/15.09.2020 г., Заповед № РД-01-550/30.09.2020 г., Заповед № РД-01-568/06.10.2020 г., Заповед № РД-01-605/16.10.2020 г., Заповед № РД-01-632/04.11.2020 г., Заповед № РД-01-659/18.11.2020 г., Заповед № РД-01-682/30.11.2020 г., Заповед № РД-01-65/29.01.2021 г., Заповед № РД-01-223/08.04.2021 г. и Заповед № РД-01-233/15.04.2021 г.
PDF файл, 699,4 KB, качен на 21.04.2021

pdf document