Върни се горе

Уведомително писмо № 50-УП-716/27.01.2020 г. - до д-р Ердем Гюлнергиз чрез Явор Зарков

Уведомително писмо № 50-УП-715/27.01.2020 г. - до д-р Лена Богена чрез Явор Зарков

Уведомително писмо № 50-УП-716/19.12.2019 г. - до д-р Ердем Гюлнергиз чрез Явор Зарков

Уведомително писмо № 50-УП-715/19.12.2019 г. - до д-р Лена Богена чрез Явор Зарков

Уведомително писмо изх. № НЛТД-00-7/20.05.2019 г. - до г-н Тихомир Димитров

Уведомително писмо изх. № НЛТД-01-6/27.02.2019 г. - до г-жа Марияна Тонева

Решение № КП-23/19.02.2019 г.

Решение № КП-23/19.02.2019 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 14.03.2019

pdf document

Решение № КП-22/19.02.2019 г.

Решение № КП-22/19.02.2019 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 14.03.2019

pdf document

Решение № КП-26/22.02.2019 г.

Решение № КП-26/22.02.2019 г.
PDF файл, 2,3 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

Решение № КП-25/22.02.2019 г.

Решение № КП-25/22.02.2019 г.
PDF файл, 2,3 MB, качен на 05.03.2019

pdf document