Върни се горе

за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулозата" през 2010

Приложение 4-Крайни получатели
файл, 154,5 KB, качен на 23.08.2010

 document

Документация
pdf файл, 65,7 KB, качен на 23.08.2010

pdf document

Проект на договор
файл, 107,5 KB, качен на 23.08.2010

 document

Спецификация
pdf файл, 871,2 KB, качен на 23.08.2010

pdf document

Образец на сведения за участника
файл, 28,5 KB, качен на 23.08.2010

 document

Документация
doc файл, 272,5 KB, качен на 23.08.2010

doc document

Решение
pdf файл, 236,0 KB, качен на 23.08.2010

pdf document

Обявление
pdf файл, 1,7 MB, качен на 23.08.2010

pdf document