Върни се горе

 • Протокол № 1 по обособени позиции от №1 до №6

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 1,2 MB, качен на 28.02.2020

  pdf document
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

  • Обновено

  Решение за промяна №РД-11-35 от 24.01.2020г.
  pdf файл, 2,5 MB, качен на 27.01.2020

  pdf document
 • Разяснения

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 1,2 MB, качен на 10.01.2020

  pdf document

Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано в АОП с № 00080-2019-0032

Решение № РД-11-506 от 17.12.2019 г.
pdf файл, 4,0 MB, качен на 17.12.2019

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 11,0 MB, качен на 17.12.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 39,3 MB, качен на 17.12.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 1,2 MB, качен на 17.12.2019

pdf document

Образци на документи
doc файл, 618,0 KB, качен на 17.12.2019

doc document

Декларация за конфиденциалност
docx файл, 12,8 KB, качен на 17.12.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 90,7 KB, качен на 17.12.2019

zip document

Проект на договор
docx файл, 564,4 KB, качен на 17.12.2019

docx document

Инструкция за достъп от външни потребители
pdf файл, 624,0 KB, качен на 17.12.2019

pdf document