Върни се горе

Избор на изпълнител за доставка на хардуер,офис оборудване и разработване и внедряване на софтуер за изграждане на инф.-техн.система нац.скринингов регистър и система за известяване за нуждите на проект„СПРИ и се прегледай”,

изпълняван от МЗ в качеството му на конкретен бенефициент по Договор№BG051PO001-5.3.02-0001-С0001

Справка – образец 5
doc файл, 186,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Списък - образец 6
doc файл, 186,5 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Списък - образец 7
doc файл, 186,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Административни сведения
doc файл, 186,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Техническо предложение
pdf файл, 1,4 MB, качен на 18.11.2011

pdf document

Обявление
pdf файл, 4,9 MB, качен на 18.11.2011

pdf document

Документация 1.1
файл, 5,3 MB, качен на 18.11.2011

 document

Документация 1.2
файл, 9,3 MB, качен на 18.11.2011

 document

Документация
файл, 3,0 MB, качен на 18.11.2011

 document

Документация 2
pdf файл, 3,5 MB, качен на 18.11.2011

pdf document

Решение
pdf файл, 1,1 MB, качен на 18.11.2011

pdf document

Декларация 5
doc файл, 187,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Декларация 4
doc файл, 184,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Декларация 3
doc файл, 182,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Декларация 2
doc файл, 185,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Декларация 1
doc файл, 186,0 KB, качен на 18.11.2011

doc document

Ценово предложение
doc файл, 213,5 KB, качен на 18.11.2011

doc document