Върни се горе

 • Решение № РД-11-251/18.07.2017 г. за класиране по обособени позиции и за прекратяване на част от обособените позиции, Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и Протокол № 2 от работата на комисията.

  • Обновено

  Решение № РД-11-251 от 18.07.2018 г.
  pdf файл, 422,5 KB, качен на 18.07.2018

  pdf document

  Доклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП
  pdf файл, 1,7 MB, качен на 18.07.2018

  pdf document

  Протокол № 2
  pdf файл, 3,6 MB, качен на 18.07.2018

  pdf document
 • Разяснения

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 58,2 KB, качен на 26.04.2018

  pdf document

Доставка на медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи за нуждите на Програма „ПУНПТ“ и доставка на диагностикуми и консумативи за микроскопски и културелни изследвания за туберкулоза през 2018 г. във връзка с изпълнението на „НППКТ“

Пупбликувано в АОП под УИН 00080-2018-0009

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 235,1 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 2,9 MB, качен на 18.04.2018

pdf document

Документация на медицински изделия
pdf файл, 948,1 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Образци на документи
docx файл, 48,7 KB, качен на 18.04.2018

docx document

espd-request.zip
zip файл, 89,2 KB, качен на 18.04.2018

zip document