Върни се горе

  • Протокол № 1 от работата на комисията

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 500,0 KB, качен на 29.01.2019

    pdf document

Доставка медицински превозни средства (линейки) тип B с повишена проходимост и със задвижване 4х4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Публикувано в АОП под № 00080-2018-0020

Решение № РД-11-394 от 09.10.2018г.
pdf файл, 252,4 KB, качен на 12.10.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 597,6 KB, качен на 12.10.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 2,3 MB, качен на 15.10.2018

pdf document

Приложение №1
docx файл, 540,1 KB, качен на 15.10.2018

docx document

Приложение №2
docx файл, 538,8 KB, качен на 15.10.2018

docx document

Образци на документи
docx файл, 593,9 KB, качен на 15.10.2018

docx document

Проект на договор
docx файл, 544,9 KB, качен на 15.10.2018

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 86,8 KB, качен на 15.10.2018

zip document