Върни се горе

  • Протокол

    • Обновено

    Протокол
    pdf файл, 477,1 KB, качен на 12.12.2015

    pdf document

Избор на изпълнители за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за два строежа, по две обособени позиции

Публична покана
pdf файл, 240,0 KB, качен на 27.10.2014

pdf document

Образци на документи
docx файл, 506,8 KB, качен на 27.10.2014

docx document

Документация към публична покана
pdf файл, 1,6 MB, качен на 27.10.2014

pdf document