Върни се горе

Участие в открит конкурс за избор на изпълнител за извършване на преводачески услуги за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ЗА 2009 г.

Обявление за отваряне на цени
pdf файл, 39,9 KB, качен на 02.02.2009

pdf document

Разяснение 2 по чл. 10 от НВМОП
pdf файл, 70,8 KB, качен на 02.02.2009

pdf document

Разяснение 1 по чл. 10, ал. 1 от НВМОП
pdf файл, 1,2 MB, качен на 02.02.2009

pdf document

Ценово предложение - образец
doc файл, 39,0 KB, качен на 02.02.2009

doc document

Договор „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
doc файл, 48,5 KB, качен на 02.02.2009

doc document

Образец сведения за кандидата
doc файл, 26,0 KB, качен на 02.02.2009

doc document

Образец декларация чл. 47
rtf файл, 41,6 KB, качен на 02.02.2009

rtf document

Документация
doc файл, 297,0 KB, качен на 02.02.2009

doc document

Обявление
pdf файл, 3,1 MB, качен на 02.02.2009

pdf document