Върни се горе

Цели

  1. Преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции и дезинтеграция на здравеопазването.
  2. Подобряване на общественото здраве.
  3. Постигане по-висока степен на национална здравна сигурност

Главни насоки за постигане на целите

  1. Адекватно повишаване ролята на държавата в регулирането на процесите и ресурсите в здравната система (изразено в ново политическо отношение към здравните проблеми на нацията с оглед гарантиране на социално справедлив достъп до медицинска помощ, системно подобряване на нормативната база и вътрешното и хармонизиране, реалистично определяне на приоритети, контрол върху качеството и използването на публичните ресурси);
  2. Подобряване на интегритета, структурата и ефективността на управлението на националната здравна система в посока на ефективна координация и взаимодействие между различните нива и сектори на здравната система.
  3. Създаване на ново обществено и индивидуално отношение към здравето като право и отговорност на индивида и търсене на консенсус при вземане на здравно-политически решения, както и с по-пряко ангажиране на гражданите в реализирането на здравната реформа и контрола върху разходите.

Концепция за по-добро здравеопазване
PDF файл, 521,7 KB, качен на 16.12.2010

pdf document