Върни се горе

Покана за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на "СБАЛББ - Перник" ЕООД

Покана за избор банка за предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване на „СБР-Бургаски минерални бани“ ЕАД

Покана за избор на банка за предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване на „ МБАЛ Пазарджик “ АД

Проект на договор
PDF файл, 720,7 KB, качен на 22.06.2020

pdf document

Декларация
DOCX файл, 21,1 KB, качен на 22.06.2020

docx document

Приложение 1
XLS файл, 31,5 KB, качен на 22.06.2020

xls document

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2020 г.

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.03.2020 г.

Повторна покана за избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч

Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР Марикостиново” ЕООД за срок от 24 месеца

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД, гр. Ямбол

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“

Списък на документите
DOCX файл, 19,8 KB, качен на 08.04.2020

docx document

Декларация за запознаване с условията
DOCX файл, 15,2 KB, качен на 08.04.2020

docx document

Декларация
DOCX файл, 16,1 KB, качен на 08.04.2020

docx document

Административни сведения
DOCX файл, 15,3 KB, качен на 08.04.2020

docx document

Техническо предложение
DOCX файл, 19,8 KB, качен на 08.04.2020

docx document

Ценова оферта
DOCX файл, 19,1 KB, качен на 08.04.2020

docx document

Проект на договор
DOCX файл, 42,7 KB, качен на 08.04.2020

docx document