Върни се горе

В изпълнение на Заповед за стартиране на процедура за подбор на неправителствени организации (НПО) и сформиране на работна комисия за подбор № РД 29-968/18.06.2012 г. на Министъра на здравеопазването, беше проведен конкурс за под-получатели за изпълнение на дейности по компонент 4 на територията на община Свиленград и област Русе на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 2 неправителствени организации, които бяха оценени и класирани, както следва.

Компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”:

 За изпълнение на дейности сред целева група „бежанци” на територията на община Свиленград бяха подадени документи от една организация:

Сдружение ИКАР, гр. Хасково – 46,8 точки.

За изпълнение на дейности сред целева група „млади хора в риск” на територията на област Русе бяха подадени документи от една организация:

Сдружение „Център Динамика”, гр. Русе – 28 точки.

Съгласно Заповед № РД 29-119/11.03.2011, изменена със Заповед № РД 29-525/27.04.2012 г., очертаващи процедурата за подбор на неправителствени организации по Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, за изпълнение на дейности по Компонент 4 на Програмата на територията на община Свиленград се предлага Сдружение ИКАР, гр. Хасково и на територията на област Русе се предлага Сдружение „Център Динамика”, гр. Русе. Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването и утвърден от членовете на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза – България

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:
пл. „Света Неделя” №5, София 1000 за Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: