Върни се горе

Приложение № 1 към т. 3.1

Структура за управление на програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария отправя Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”:

За изпълнение на дейности сред имигранти на територията на областен център София

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на програмата трябва да бъдат изпратени на хартиен и магнитен носител на адрес:

Министерство на здравеопазването
София 1000, Пл. „Света Неделя” № 5,
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 07 октомври 2011г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;

За допълнителна информация: tbprogram@hdp.bg

Сподели в: