Върни се горе

Приложение № 1 към т. 3.1
 
СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”:

  • за имигранти на територията на общините: Благоевград, Варна, Пловдив и София;
  • за бежанци и лица, търсещи убежище на територията на община Нова Загора;

и компонент 5 „Разширяване на обхвата на ромска общност с ефикасни грижи за туберкулоза” на територията на общините Кърджали, Плевен, Силистра, Смолян и Търговище.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НА ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ НА АДРЕС:

Министерство на здравеопазването
София 1000
Пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 20 април 2011г.
ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;
За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg и tbprogram@hdp.bg

Сподели в: