Върни се горе

Уведомяваме всички участници в открита процедура за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Преустройство на съществуваща сграда (лаборатория) и Национална референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза, УПИ I, „ЗА НЦЗПБ”, кв.9, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”, София”, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 19.05.2010 г. от 13 часа в заседателната зала в сутерена на министерство на здравеопазването.

Сподели в: