Върни се горе

Министерство на здравеопазването Програма "Превенция и контрол на ХИВ/Спин", финансирана от глобалния фонд за борба срещу Спин, туберколоза и малария
Конкурс за плакат на тема "Животът е безценен!", посветен на превенцията на ХИВ/Спин и живот с ХИВ/Спин

Цел и тема

От двадесет и пет години насам на всеки 1 декември се отбелязва Световния ден за борба срещу СПИН. И тази година за десети поред път в България Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” организира АНТИСПИН кампания в партньорство с Коалиция АНТИСПИН, Регионалните здравни инспекции, общини и неправителствени организации, работещи по превенцията на ХИВ сред широкото население и сред конкретни уязвими към ХИВ групи. Надсловът на тазгодишната АНТИСПИН кампания - „Животът е безценен”, напомня за предизвикателствата на рисковото сексуално поведение и за реалността, че качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, системно се подобрява благодарение на навременното и ефективно лечение.

По този повод Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” обявява конкурс за плакат на тема: „Животът е безценен! (в контекста на превенцията на ХИВ/СПИН и живот с ХИВ/СПИН)”.
Конкурсът е насочен към студенти от Национална художествена академия (НХА) и учениците от художествените специалности в 14-те училища по изкуствата.

Партньори

Министерство на културата Столична община Национална художествена академия (НХА) Галерия „Алтер его“

Регламент

 • Конкурсът е индивидуален.
 • Всеки участник може да участва с една творба.
 • Творбите ще бъдат оценявани според следните две категории художници:
  • Студенти и докторанти
  • Ученици (IX–XII клас)

Категории участници/целеви групи

Първа целева група – студенти и докторанти от всички курсове на Национална художествена академия
Втора целева група – учениците от IX–XII клас от художествените специалности от училищата по изкуствата.

Жури

Петчленно жури ще разглежда дигиталните плакати. Съставът на журито ще представлява: преподавател по плакат от НХА, представител на художествена галерия, независим художник и двама представители на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.

Изисквания към творбите:

Проектите за плакати да бъдат изпратени във формат (100/70 см, JPG, 120 dpi, Quality 10 Maximum) на е-мейл: plakat@hdp.bg. Спечелилият голямата награда плакат ще бъде изискан във формат: 100/70 см, CMYK, 300 dpi
Участниците да посочат следните данни в e-mail-a:

 • Три имена
 • Възраст
 • Учебно заведение, град
 • Точен адрес
 • Телефон и e-mail за контакт на участника

Краен срок за изпращане на творбите: 30 юни 2013 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември на страницата на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на адрес: www.aidsprogram.bg, както и на страницата на НХА www.nha.bg

Творбите ще бъдат публикувани и на специално предвидена за целта страница във фейсбук, където ще могат да получават отзиви от интернет потребителите. По този начин ще се диференцират „наградите на публиката“ и в двете категории.

Датата на награждаването предстои да се уточни, но ще бъде около или на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември 2013 г. в галерия “Alter Ego” в гр. София, ул. „Кракра“ № 2А.

Награди

Голяма награда – материална награда на стойност 1 000 лева (независимо от категорията на участника)

За категория участници от първата целева група (студенти и докторанти) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място - материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място - материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място - материална награда на стойност 100 лева
 • Награда на публиката - материална награда на стойност 100 лева

За категория участници от втората целева група (ученици) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място - материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място - материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място - материална награда на стойност 100 лева
 • Награда на публиката - материална награда на стойност 100 лева

Изложби

Най-вълнуващите и сполучливи творби ще бъдат изложени в галерия “Alter Ego“ в гр. София и на столичния „Мост на влюбените“ до Националния дворец на културата. Галерия „Алтер его“ и Столична община ще партнират безвъзмездно на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.

Отпечатване и разпространение

Одобрените от журито проекти за плакат ще бъдат отпечатани за изложбите на „Мост на влюбените“ и галерия “Alter ego” в гр. София.
Предвидените размери на плакатите са: 50*70 см или 100*70 см.
Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ си запазва правото да го отпечата плаката, спечелил голямата наград, в тираж от 5 000 екземпляра по повод предстоящата АНТИСПИН кампания на 1 декември 2013 г. – Световен ден за борба срещу СПИН. Тиражът ще бъде разпространен с кампанийна цел до Регионалните здравни инспекции, общините и неправителствените организации в 28-те областни града, които работят по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.
Участниците могат да получат допълнителна информация по темата ХИВ/СПИН от следните уеб-страници:
www.youtube.com (актуален видеоклип на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН)
www.aidsprogram.bg
www.worldaidscampaign.org
www.unaids.org

Сподели в: