Върни се горе

ОТНОСНО: . Забавяне на разплащанията към МБАЛ "Св. Петка" гр. Видин

 

4.06.2010 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ,

 

Във връзка с Вашият въпрос, Ви информирам следното:

В края на 2009 г. НЗОК забави разплащанията с договорните партньори поради недостатъчен лимит, одобрен от Министерство на финансите. Това се получава защото НЗОК е включена в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и всички разплащания се извършват до размера на одобрения от Министерство на финансите лимит, който към 31.12.2009 г. не бе достатъчен за покриване на задълженията към договорните партньори.

От началото на 2010 г. до настоящия момент дължимите суми по договорите за медицинска и дентална помощ и към търговците на дребно с лекарствени продукти в синхрон с одобрения лимит се издължават и влизат в договорените графици. Към момента остава да бъде изплатена извършената и отчетена дейност в болничната помощ през месец април 2010 г.

Ръководството на НЗОК съвместно с Министерство на финансите прави всичко възможно да бъде възстановен нормалния график на плащанията и за болнична помощ. МБАЛ „Св. Петка”- гр. Видин, не е единичен случай и забавянето на плащанията към това лечебно заведени не са обект на специален случай.

Сподели в: