Върни се горе

ОТНОСНО: Финансиране на лекарските специализации 

18.01.2013 г.     

    УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ
,   

    В отговор на Вашия въпрос относно начините, осигурени от държавата, за финансиране на лекарските специализации Ви уведомявам следното: 
  Държавата финансира обучението на специализантите в системата на здравеопазването, обучаващи се на места, финансирани от държавата. Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването. Предоставянето на средствата се извършва въз основа на сключени договори между министерството и висшите училища. 
    За 2013 г. са утвърдени общо 254 места за специализанти, финансирани от държавата, от които 240 места са за лекари. Освен финансиране на обучение на специализантите, които ще бъдат приети на посочените 254 места през 2013 г., Министерството на здравеопазването трябва да финансира обучението на още 836 обучаващи се към момента специализанти на места, финансирани от държавата, приети през предходните години – в периода 2008-2012 г. В проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2013 г., и вече в одобрен бюджет, са заложени средства, необходими за финансиране на посочения брой специализанти. 
    С изменение на Наредба № 34 от 29 декември за Придобиване на специалност в системата на здравеопазването и промяната, която извършихме аз и моят екип на 3 юли 2012 г., е предвидена възможност финансирането на обучението за придобиване на специалност да се извършва и със средства от европейските проекти и програми. 
    Във връзка с това ние изпълняваме вече Проект „Нови възможности за лекарите в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще подпомогне обучението на 1000 специализанти чрез отпускане на ежемесечни стипендии в размер на две минимални работни заплати, поемане на месечната такса за обучение, както и предоставяне на медицинско облекло, учебна литература за целия период на проекта от 15 месеца. 
    Условията за кандидатстване за специализантите са следните: сключен договор за обучение съгласно Наредба № 34 – тоест зачисляване на специализация, сключен трудов договор с лечебното заведение, попълнено заявление за кандидатстване и съпътстващи документи, изготвени и предоставени на Министерството на здравеопазването, и, разбира се, целта на този проект е да изместим фокуса на кадровата политика в здравеопазването към задържане на младите специалисти в България.

Сподели в: