Върни се горе

ОТНОСНО: Реформата в здравната система, свързана с въвеждането на диагностично свързаните групи

9.12.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,


Процесът по ефективно въвеждане на диагностично свързани групи ще започне веднага след придобиване на права върху избраната класификационна система. Поетапното внедряване на ДСГ и замяната на клиничните пътеки като метод на финансиране ще започне през 2012 година с експертна дейност по адаптация на класификационната система.

Паралелно с това се предвижда ежемесечна процедура по електронно уведомяване на болниците за разпределението на преминалите пациенти в диагностично свързани групи и оценка на качеството на отчетните данни, чрез изготвяне на централизиран отчет на цялостната дейност на лечебните заведения за болнична помощ. Ежемесечната обратна връзка с болниците е важен елемент за правилното разбиране на новия инструмент за оценка дейността на болниците и прави болниците активен участник в цялостния процес на промяна.

В изготвения подробен план за дейности през 2012 година е залегнал и анализ на съществуващата нормативна база, подготовка и реализация на необходимите промени. Предвижда се чрез нормативен акт, въвеждането на унифицирана методика за изчисляване на разходите за стационарен случай в болниците, както и изготвянето и въвеждането на стандарти за кодиране на извършената от ЛЗБП дейност.

Предвидено и провеждане на обучение за болничния персонал, вкл. болнични мениджъри и експерти от институциите, както и разработване на модел за договаряне с изпълнителите на медицинска помощ. През 2012 година ще бъдат изчислени основните елементи присъщи на класификационната система, включително набор от относителни тегла. 

Сподели в: