Върни се горе

ОТНОСНО: Финансиране на общинските болници през 2012 г.

17.02.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЕВ,


МЗ задава минималните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да осигуряват качествена медицинска помощ на пациентите. Един от основните начини за това са медицинските стандарти. През тази година в тях няма завишаване на минималните изисквания за осигуреността на болниците с клинични лаборатории в сравнение с миналата. Завишаване на изискванията няма и в НРД, който се изработва от  НЗОК и БЛС. Тук искам да ви обърна внимание, че дори да имаше завишение на изискванията МЗ няма нормативно основание, въз основа на което да се меси в процеса на договаряне между БЛС и НЗОК. МЗ няма и нормативна възможност да поиска промяна в НРД.

Сподели в: