Върни се горе

ОТНОСНО: Доплащане на лечението в болниците

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Във връзка с поставения от Вас въпрос относно доплащането на лечението в болниците, бих искал да отбележа, че той е част от по-големият въпрос за остойностяването на медицинските услуги и начините за тяхното финансиране.

            Считам, че е настъпил момента за един сериозен обществен дебат на тази тема, в който да се включат всички заинтересовани страни.

Първоначално доплащането следва да бъде въведено в системата на специализираната извънболничната медицинска помощ, като по този начин пациентите да имат директен достъп до специалист, без да се налага на минават през общопрактикуващият лекар, като си доплатят за това. Това ще даде възможност, чрез своето съучастие в плащанията, пациентите да осъществят ефективен контрол и регулация на здравните разходи.

По отношение на доплащането в болниците, следва да бъдат определени болници с национално, структуроопределящо значение, на които да се осигури приоритетно финансиране за осигуряване на качествено лечение и да се гарантира на всеки пациент безпроблемен достъп. Тези болници да се избират на база обективни критерии за техния капацитет - преминали болни, техника, специалисти, но не на база собствеността – държавна или общинска. В тях доплащане няма да се допуска.

Останалите болници ще са с намалено заплащане от НЗОК, но в тях ще се регламентира доплащане и там ще се насочват хората, които предпочитат да си платят и не могат да чакат. Тези лечебни заведения ще могат на пазарен принцип намерят своето място в националната здравна система.

Въвеждането на доплащане ще създаде стимули за  развитие на доброволното здравно осигуряване, тъй като пациентите ще имат избор дали сами да заплащат за необходимите им здравни услуги, или да се осигуряват в доброволен здравен фонд.

Паралелно с това следва да се въведе новото остойностяване на клиничните пътеки и през 2012 да започне преминаването към друг механизъм на финансиране – диагностично свързаните групи.

            По всички тези въпроси очаквам и предлагам задълбочен дебат и обмен на мнения и идеи, които да ни дадат възможност за вземане на правилни законодателни и управленски решения.

Сподели в: