Върни се горе

ОТНОСНО: Бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖО ИВАНОВ,


Във връзка със зададения от Вас  въпрос относно бъдещето на университетската и областната болница в гр.Стара Загора, Ви уведомявам, че проблема с двете болници в гр.Стара Загора съществува от 11 години и не може да намери решение, което е ярък пример за ограничените възможности на държавата, и Министерство на здравеопазването в частност, по отношение на управлението на лечебните заведения-търговски дружества, в каквито бяха преобразувани болниците.

За изясняване на обстоятелствата по случая, в контекста на течащата процедура по изготвяне на областните здравни карти, изисках информация за постъпилото предложение за областна здравна карта на област Стара Загора. Фактите към настоящият момент са следните:

На 21.07.2010г. в Регионален център по здравеопазване е проведена работна среща с участието на ръководствата на двете лечебни заведения и представители на Областна администрация Стара Загора, съсловните и синдикални организации, на която се взема решение за принципно съгласие за преструктуриране на УМБАЛ ЕАД и МБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” АД в Университетска болница „Проф. д-р Ст.Киркович” АД. Протоколът от срещата е представен в Министерство на здравеопазването.

На 30.09.2010г. Министерство на здравеопазването е внесен проект на Областна здравна карта на Област Стара Загора, приета с протокол от 20.09.2010г., подписан от всички членове на комисията по изготвяне на картата.

В приложеното към проекта на Областна здравна карта Предложение за преструктуриране на болничния сектор са представени два варианта за оптимизиране на структурата в двете лечебни заведения, единият от които включва преструктуриране чрез обединение на двете лечебни заведения.

Предстои обсъждане на представените проекти на областните здравни карти в Министерство на здравеопазването, преди утвърждаването им от Министъра на здравеопазването. 

Сподели в: