Върни се горе

ОТНОСНО: Публикувани технически данни на допустимата апаратура по ОП "Регионално развитие" на сайта на Министерство на здравеопазването

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УМАЖАЕМИ Г-Н КУРУМБАШЕВ,

Публикуваните на 10.09.2010 г. таблици с технически данни бяха подготвени от работна група свикана от Министъра на здравеопазването проф.Анна-Мария Борисова. В работната група бяха включени 14 водещи специалисти, началници на отделения и клиники по образна диагностика в лечебните заведения избрани за финансиране по ОП „Регионално Развитие”. Членовете на работната група са в приложената заповед на Министъра на здравеопазването.

Целта на Министерството на здравеопазването в свикването на тази работната група  бе да създаде прозрачност в изготвянето на технически параметри и да предизвика обществено обсъждане чрез публикуването им в интернет много преди осъществяването на търговете. Това се прави за първи път в държавната администрация със специално разрешение на Агенцията по обществени поръчки, получено по настояване на Министерството на здравеопазването. 

Вътрешната проверка показа, че таблиците са били изпратени в Министерството на здравеопазването от председателя на работната група проф. Кичка Велкова като седем са получени на файл, чийто метаданни съдържат информацията на първичния създател на документа, който е фирма производител на медицинска техника. Таблиците са качени на страницата на Министерството на здравеопазването във вида, в който са получени от председателя на работната група. Директора на Дирекция „Международни Дейности и Протокол” пое отговорността и подаде оставка за това, че подчинените му не са извършили проверка на метаданните на файловете преди публикуването им. 

Също така, експертна оценка показа, че публикуваните параметри по никакъв начин не насочват към определена фирма, а напротив - позволяват на много широк кръг от производители да се конкурират в търговете, които се планират за средата на следващата година, когато се осигури финансиране чрез Средносрочната Рамкова Инвестиционна Програма по ОП „Регионално Развитие”.  Изготвени и приложени са сравнителни таблици, които илюстрират, че водещите производители на медицинско оборудване се вписват в параметрите, които Министерството на здравеопазването публикува на 10.09.2010г. 

Сподели в: