Върни се горе

ОТНОСНО: Провеждане на търгове за животоспасяващи лекарства

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Министерство на здравеопазването не е забавило провеждането на тръжните процедури за осигуряване на скъпоструващи лекарства по Наредба 34. Процедурата е открита с решение на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова N РД – 17 – 901 от 20.09.2010 г. Тя е образувана по реда на чл. 90, ал.1, т.6 от ЗОП. Провеждането на тръжната процедура няма да бъде спряно и от отрицателното становище на Агенцията за обществени поръчки. Становището на агенцията няма задължителен, а препоръчителен характер. Министерство на здравеопазването инициира проверка на тръжната процедура от Агенцията за държавна финансова инспекция. Допълнителни тръжни процедури се провеждат всяка година по един и същи модел. С тях се осигуряват нужните количества медикаменти до следващата година.

Сподели в: