Върни се горе

ОТНОСНО: Финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ

29.10.2010 г.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ

Във връзка с отправения от Вас  въпрос, Ви предоставям следната информация:

 

Министерство на здравеопазването разполага с просрочените задължения към 30.09.2010г., както и с общите задължения, но все още към 31.08.2010г., информация за същите по график ще има след 31.10.2010.

В министерство на здравеопазването никога не е постъпвала и не постъпва информация относно размера на задълженията и просрочените такива на ведомствените болници, така че информацията по – долу е за държавните и общински ЛЗБП.

 

Общият размер на задълженията на ЛЗБП в страната държавни и общински е в размер на 347 517 х.лв. към 31 август 2010г.

Просрочените задължения на тези лечебни заведения са 111 328 х.лв., към същият период и 117 682 х.лв., към края на деветмесечието 30.09.2010г.

Само задълженията на държавните ЛЗБП към 31 август 2010г. са 279 588х.лв., като просрочените такива към същия период са 75 522х.лв., а към деветмесечието 80 982х.лв.

Задълженията на общинските ЛЗБП към 31 август 2010г. са в размер на 67 929 х.лв., като размера на просрочените такива от тях е 35 806х.лв., а същите към деветмесечието са 36 700х.лв.

При анализ на задълженията на държавните ЛЗБП се вижда, че най- големите такива са към доставчици на медикаменти - 75 503х.лв., доставчици на  консумативи – 50 343х.лв., към персонал и осигурителни предприятия - 50 651х.лв., дългосрочни задължения - 21 420 х.лв.в т.ч. задължения по търговски заеми - 8 219х.лв. и други, всичките към 31.08.2010г.

Относно въпроса Ви, който касае  лечебните заведения за болнична помощ с най-голям размер на задълженията и просрочените такива, Ви прилагам подробна справка по болници.

Сподели в: