Върни се горе

ОТНОСНО: Създаването на денонощни кабинети за неотложна помощ, които да подпомагат общопрактикуващите лекари

03.12.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,


Както знаете, според сегашното законодателство, общопрактикуващите лекари са задължени да бъдат на разположение на пациентите си 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Подобен ангажимент е непосилен за нито един човек и няма как да бъде изпълнен реално. По тази причина много пациенти остават  без възможност за лекарска помощ в извънболничната помощ през нощта или по празниците. Това води до излишно натоварване на Спешната помощ и на ненужни хоспитализации.

Затова смятам, че е удачно да се създадат условия, при които общопрактикуващите лекари да имат реална възможност да осъществят ангажимента си към своите пациенти. Това може да стане само в дежурни кабинети, които да осигуряват първичната извънболнична помощ на всички здравноосигурени пациенти през нощта. Смятам, че е необходимо такива кабинети да се финансират допълнително и да обслужва определен брой население. Приоритетно ще са на база на групови практики на общопрактикуващите лекари, с което последните ще се стимулират. В него ще дежури по един лекар, който ще поема пациентите и на колегите си. Работното време ще започва от 20,00 ч. и ще приключва в 8,00 ч. Заплащането на медицинските специалисти ще се извършва със средства на НЗОК. За тази цел в бюджета на Здравната каса за следващата година за първичната извънболнична помощ са предвидени допълнително 10 млн. лв.

Казано с други думи, стремежът е да се усъвършенства системата на Здравноосигурителната каса със засилване ролята на първичната извънболнична помощ. Тук говорим за ясно финансиране от Здравната каса. Това е един много конкретен пример как само с 10 млн. лв. може да се направи нещо толкова важно за подобряване услугите на населението, вместо да бъдат изхарчвани с други средства.

Що се отнася до мнението на общопрактикуващите лекари, разбира се аз много уважавам формата за даване на отговор пред Народното събрание, но можете да сте сигурна, че аз също контактувам директно с тях и чувам директните техни отзиви. Изобщо не се притеснявам, давайки възможност на хората да работят и да получават повече. Променяйки организацията, мисля, че ще имаме положителни оценки и в обществото от едно такова действие. Благодаря.

Сподели в: