Върни се горе

ОТНОСНО: Потребителските такси на пенсионерите

03.12.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,


Министерството на здравеопазването е превело на НЗОК целево 9,8 млн. лв. за изплащане на разликата от 1,40 лв. за потребителската такса на пенсионерите, при общопрактикуващи лекари за първите 9 месеца на годината.

С приключването на 2010 г. Министерството на здравеопазването ще приведе и средствата за останалите три месеца. Това ще стане след като НЗОК подаде нужните данни.

Потребителската такса има важна роля на регулатор за ползване на медицинските услуги във всяка страна. Смятам, че намаляването й от 1% от минималната работна заплата или 2,40 лв. на 1 лв. за определена група потребители, имаше негативен ефект върху здравната система. Това доведе до свръхпотребление на услуги на общопрактикуващите лекари, без винаги да има реална нужда от тях. Затова през следващата година предвиждаме пенсионерите да плащат пълния размер на потребителската такса. По този начин достъпът няма да се затрудни, а ще стане по-справедлив и ще се нормализира.

Не трябва да забравяме, че много категории тежко болни пациенти, които имат реална необходимост от често посещение на личните си лекари са изцяло освободени от потребителска такса – това си диспансеризираните с определени заболявания, всички социално слаби – те не плащат нищо, няма и да плащат и за в бъдеще. Благодаря.

Сподели в: