Върни се горе

ОТНОСНО:  Повишената заболеваемост от хепатит тип А 

04.02.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

 

За ограничаване разпространението на заболяването, Министерство на здравеопазването предприе следните мерки:

1.      Издадени са предписания до всички ОПЛ, лечебни заведения, заведения за обществено хранене и производство на храни и напитки за засилване на хигиенния режим и дезинфекцията на работните помещения, както и указания за действията на ОПЛ при установяване на случай.

2.      Извършва се подробно епидемиологично проучване на всеки един случай за установяване на евентуален общ източник на заразата, установяване на контактните лица и др.

3.      На всички контактни в семейството и по месторабота се прилага медицинско наблюдение, вкл. лабораторни изследвания за ранно установяване на симптоми и прилагане на навременно лечение.

4.      При възникване на случаи на заболяването в колективи – училища, градини, пансиони и др. по преценка на експертите се прилага специфична гама-глобулинова профилактика, която може да предпази близките контактни от развитие на заболяването.

5.      Организирана е просветна кампания в медиите, училища, детски градини и др. за основните предпазни мерки при хепатит тип А. Издадени са и са разпространени сред населението брошури  с информация за заболяването и поведението на гражданите при възникване на заболяване. Такава информация е качена и на сайтовете на МЗ и РИОКОЗ в засегнатите области.

6.      Разкрити са допълнителни отделения за прием на болни от хепатит А на базата на други отделения на болниците в Стара Загора – 6 и в Хасково - 1. Има готовност за увеличаване на капацитета и с други допълнителни легла.

7.      При необходимост и искане от страна на болниците имаме възможност да изпратим специалисти по инфекциозни болести, които да усилят екипите в най- засегнатите райони.

8.      РИОКОЗ в засегнатите региони организираха още от края на миналата година засилена кампания за контрол на обществени обекти на производството и търговията с хранителни стоки, водоснабдяването, детските и учебни заведения и др. В област Стара Загора например в рамките на последните две седмици са извършени общо 153 извънредни проверки на обекти – от тях 73 в хранителни, 48 учебни и 32 детски заведения. Издадени са предписания с конкретни мерки и срокове за извършването им, съставени са 16 акта за нарушения на длъжностни лица.

 

Сподели в: