Върни се горе

ОТНОСНО: Изисквания на медицинските стандарти и клиничните пътеки

18.02.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Мога да ви уверя, че съм упражнил пълен контрол върху изработването на медицинските стандарти и резултатите мисля - никак не са лоши. През изминалата година бяха одобрени 46 стандарта, подготвени от съответните научни дружества. Те бяха приети още преди да встъпя в длъжност. В момента, в който поех този пост наредих да се извърши ревизия на всеки един от стандартите, тъй като в тях имаше доста завишени изисквания не само според мен, но и според представителите на областните и общински болници. За два месеца стандартите бяха преработени и мисля, че се заложиха напълно адекватни изисквания, които да гарантират качеството на лечение на българските граждани. За да осигурим пълна прозрачност на този процес, проектите на стандарти стояха на сайта на МЗ минимум 14 дни. През този срок всеки можеше да подаде препоръки за промени, ако смята, че има лобизъм или неадекватни изисквания в тези документи. За това време в МЗ не постъпи нито едно подобно предложение.

Доказателство  за това, че медицинските стандарти са добри, е и успешно завършилата пререгистрация на лечебните заведения. От всички 312 болници, които подадоха документи разрешение за дейност получиха 308. Това нямаше как да се случи, ако изискванията в медицинските стандарти бяха прекалено завишени или лобистки, както вие се притеснявате. Разбира се, има лечебни заведения, които не отговарят на всички медицински стандарти и няма да могат да извършват дейност за определени специалности. Това обаче не означава, че трябва да се понижат още стандартите, тъй като тяхната цел е да гарантират качество, а не сключването на договори с НЗОК на всички болници.

Сподели в: