Върни се горе

ОТНОСНО: Отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания

29.07.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,


Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви инфрмирам, че същият попада в компетенциите на министъра на труда и социалната политика, съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 3, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, п
риет с ПМС № 266/2009г.

 

Сподели в: