Върни се горе

ОТНОСНО: Нарушени здравни права

27.

  

02.09.2011 г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  АНАСТАСОВ, 01

 

 

Във връзка с постъпил в Министерство на здравеопазването въпрос относно нарушени здравни права, Ви предоставям следната информация:.2

На 31.05.2011г. в „Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас” АД, гр. Бургас  не са постъпвали пациенти по спешност и не са докарвани от екип на Център за спешна медицинска помощ с оплаквания, посочени в запитването.

При направената обстойна проверка за всички преминали пациенти през приемните кабинети на лечебното заведение на посочената дата, се установи, че в ортопедичен консултативен кабинет е консултиран пациент с порезна рана на лява подбедрица, за която съобщава, че е получена предходния ден. Пациентът, който е от гр. Карлово се е явил по собствено желание в кабинета без направление за хоспитализация /бланка № 7/. След извършения преглед е оказана медицинска помощ и в амбулаторния журнал е отразено, че раната е малка и повърхностна, без засягане на мускулатура, фасция, нерви и централни съдове. Извършена е хирургична обработка на раната и е поставена противотетанична ваксина. Видно от гореизложеното е, че в конкретния случай не се касае за спешно състояние. Съгласно чл. 99 от Закона за здравето „спешно състояние е остро или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ”. Тъй като състоянието на пациента е изисквало медицинска помощ, без елементи на спешност, той е заплатил такса за извършените манипулации в размер на 40 (четиридесет) лева (в същата не е включена цена за преглед).

Таксите за оказани медицински манипулации, по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и във връзка с чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето, са определени със Заповед № IV-Р-183 от 28.02.2011г. на изпълнителния директор на лечебното заведение.

Освободени от заплащане за извършени изследвания и манипулации са пациентите, на които е оказана медицинска помощ при условията на остро възникнали промени в здравето им, водещи до тежки функционални и морфологични увреждания на жизненоважни органи и системи.

 

 

 

 

Сподели в: