Върни се горе

ОТНОСНО: Участие на ръководители на регионални структури в сферата на здравеопазването в предизборната кампания в гр. Кюстендил

14.10.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Нито едно от споменатите от Вас лице не е държавен служител, по смисъла на Закона за държавния служител. Д-р Кознички, д-р Попниколов и  д-р Неделчев са в трудови правоотношения, като поради спецификата на осъществяваната от тях дейност са на ненормирано работно време. Д-р Людмил Стоянов е член на съвета на директорите на областната болница, като такъв той няма определено работно време.
            И четиримата са присъствали на 26.09.2011г. на споменатото от Вас събитие в експертно качество, тъй като е бил обсъждан проект за създаване на лечебно заведение, с предмет на дейност в сферата на рехабилитацията, долекуването и продължителното лечение. И четиримата притежават компетентност да участват в обществени обсъждания свързани със здравеопазването в област Кюстендил, независимо кой ги е инициирал. От гледна точка на спецификата на заеманите от д-р Кознички и д-р Попниколов постове (ръководители на държавни ведомства) и възложените им представителни функции те са длъжни да взимат отношение по всички въпроси, касаещи здравеопазването в област Кюстендил, без значение от кого и как са поставени.
            Във връзка с гореизложеното не приемам, че лицата са участвали в предизборна кампания. 
            Разбирам загрижеността Ви и подкрепям Вашия призив за спазване на изборните правила от гражданите на Република България с цел провеждането на прозрачни и честни избори.        

Сподели в: