Върни се горе

Относно: Реформата в здравеопазването

29.01.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ!

 

На Вашите въпроси отговарям следното. На територията на област Видин досега е имало разкрити 4 лечебни заведения за болнична помощ: МБАЛ „Св. Петка” – гр. Видин, областна „Екзарх Антим Първи” – Видин, частна болница със статут на районна, МБАЛ – Белоградчик и Кула – общински. Последната, в Кула, от м. ноември 2009 г. не функционира, защото няма персонал. Това стана в продължение на четири години – постепенно, постепенно  персоналът си заминава и отива на друго място.

Спешната медицинска помощ на територията на област Видин се реализира от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ – Видин, разделена в подфилиала – Видин, Белоградчик, Кула, Брегово, Димово.

Справката за дейността на филиалите за 2009 г. е както следва:

·         Филиалът за спешна помощ, Видин – с три екипа, 7989 повиквания;

·         Белоградчик – два екипа, с 3591 повиквания и 3332 амбулаторни прегледа;

·         Брегово – с два екипа, 1246 повиквания и 1032 амбулаторни прегледа.

Филиалът за спешна медицинска помощ в гр. Кула обслужва четири общини – Кула, Бойница, Грамада, Макреш, население – 11 729 души.

Филиалът в Кула функционира с два екипа, от които единият е мобилен, а другият – стационарен. Изпълнени са 1937 повиквания и са извършени 1222 амбулаторни прегледа, като натовареността на мобилния екип на година е бил 2,13 повиквания на екип за 12-часова смяна, а на стационарния – 1,69 амбулаторни прегледа на екип за 12-часова смяна.

Постъпилите повиквания за оказване на спешна медицинска помощ за населението на общината през 2009 г. са общо 16 040 при средна натовареност 2,7 повиквания на екип за 12-часова смяна. Извършени са 6961 амбулаторни прегледа.

Предвид данните за брой население, инфраструктура, наличие на екипи, които се отзовават при всеки спешен случай своевременно, добре работеща телекомуникационна система  на Спешния център, с възможности за бърза връзка и реагиране при спешни състояния считаме, че към настоящия момент разкриване на допълнителни филиали за спешна помощ на територията на област Видин не е необходимо.

Населените места, където лечебните заведения за болнична помощ ще прекратят дейността си, ресурсите могат да бъдат организирани в Медицински център, който ще използва съществения кадрови и материален ресурс на болничното лечебно заведение, например – Кула, включително апаратура за образна диагностика, рентгенов апарат, апаратура за ултразвукова диагностика, клинична лаборатория.

Вече има специалисти от гр. Видин, които са заявили участие и са подали молби да работят в Медицинския център към гр. Кула. Тази дейност ще бъде организирана под формата и с допълнените спешни кабинети, които сме организирали, за които има подадени заявления от 28 лекари, от които 24 са специално за денонощно обслужване точно в този район, което допълнително да укрепи спешната помощ на място. Това може да се направи при средно 2 до 2,5 повиквания на дежурство на 12 часа – не намираме нужда да създадем допълнителни филиали за спешна помощ.

Сподели в: