Върни се горе

7.07.2010 г.        

Правителството взе решение за промяна в състава на  Комисията по цените на лекарствените продукти. С новия документ за председател на комисията е определена заместник-министърът на здравеопазването  Десислава Димитрова. Тя има магистърски степени по Приложна икономика и градоустройство от университета Принстън (Princeton University), специализация по здравна икономика от университета Харвад (Harvard University), бакалавърска степен по правни науки от университета Боудоин (Bowdoin College) и сертификат по бизнес и мениджмънт от университета Дартмут (Dartmouth College).

Съставът на комисията задължително включва четирима представители на Министерството на здравеопазването, трима - на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по двама представители на Националната  здравноосигурителна  каса  и  Изпълнителната  агенция  по лекарствата и по един представител на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика.

Останалите нови членове на Комисията, представители на Министерството на здравеопазването са: Павел Александров, Мария Ригова, Боряна Видева-Зидарова. Венета Белянкина е новият представител на Националната здравноосигурителна каса в Комисията, реши още Министерският съвет.

С друго свое решение правителството определя проф. Златомир Коларов за председател на Централната комисия по етика към Министерския съвет.

С новия документ от състава на Централната комисия по етика се освобождават проф. Мила Власковска и Надя Бонева. Като нови членове на Комисията са определени доц. д-р Анелия Буева-Велковска и Стела Здравкова-Нинова-юристИзменението на състава на Комисията е във връзка с настъпили промени в служебните/трудовите правоотношения на част от членовете на сега действащата комисия и депозираните молби за освобождаване на двама от тях.

Централната комисия по етика дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на клиничните изпитвания, когато е сезирана от комисиите по етика по чл. 103, ал. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, от Изпълнителната агенция по лекарствата или от възложителя - лицата, които желаят да провеждат клинично изпитване.

Сподели в: