Върни се горе

17.04.2013 г.
    
   Министерски съвет замени досегашния представител на Министерството на здравеопазването в Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Мястото на д-р Минчо Вичев заема заместник-министър Лидия Нейчева, която ще бъде и председател на Комисията. Лидия Нейчева е магистър по фармация, завършила е Фармацевтичния факултет на Медицинска академия – София и има придобита специалност по Клинична фармация. Има над 20 години опит като управител на болнични аптеки.
    В състава на Комисията беше направена още една промяна – представителят на Министерството на труда и социалната политика Наталия Иванова се заменя от Ирина Иванова. Тя е магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и в момента е началник на отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ към дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в МТСП.
    С друго решение Министерски съвет определи заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер за представител на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Тя ще заеме мястото на бившия заместник-министър Валентин Николов.

Сподели в: