Върни се горе

12.05.2010 г.

Одобрени са промени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето. Като страна членка и външна граница за Европейския съюз, България има отговорността да провежда адекватен контрол с цел гарантиране безопасността на храните за потребителите на Европейския съюз.

 

С промените за първи път се въвеждат такси за извършване на засилен официален контрол върху вноса на храни от неживотински произход. Отразени са промените за налагане на специални условия за вноса на някои храни от трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване с афлатоксини. На определени гранични пунктове ще има засилен контрол върху фъстъци, шамфъстък, лешници, бадеми, някои видове сушени плодове, подправки, ориз, плодове, зеленчуци и др. Освен документална проверка, при тези храни ще се попълва общ документ за влизане на всяка пратка. Ще се взимат и проби за лабораторен анализ.

 
За извършването на официалния контрол върху вноса на храни от неживотински произход са регламентирани такси, които се събират от органите на държавния здравен контрол. Размерът им е съобразен с разходите за него. Лабораторният анализ за афлотоксини е в размер на 186 лв., за охратоксин А - 69 лв., за остатъчни количества от органофосфорни пестициди - 32 лв., а за остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи - 321 лв.

Сподели в: