Върни се горе

13.10.2011 г.

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, с които се увеличава щатната численост на служителите с 15 бройки.

Четиринадесет от тях ще бъдат назначени в дирекция „Контрол на лекарствените продукти”. По този начин ще се засили контролът над продажбата и разпространението на лекарства. У нас има 46 производители и вносители на лекарства, 790 дружества с 946 складове за търговия на едро с лекарства и медицински изделия, 5000 аптеки и дрогерии. През 2010 г. е отбелязан ръст от 89% на извършените проверки, но контролът трябва да се увеличи още, тъй като има регистрирани редица нарушения на нормативната база. Също така е необходимо и извършване на засилен контрол върху разпространението на рекламите на лекарствените продукти и лекарствената информация за преустановяване на неразрешени или заблуждаващи реклами.

С промените се правят и някои преразпределения на дейностите между различните дирекции. Създава се нова структура – Дирекция „Клинични изпитвания”. Това се налага, тъй като през последните години провежданите клинични изпитвания се увеличават, като през миналата година броят им достига 500.

Всички промени имат за цел да се подобри контролът и административният капацитет на специализираната администрация в агенцията.

Сподели в: