Върни се горе

2.11.2011 г.

Съставът на Обществения съвет на Център „Фонд за лечение на деца” се допълва с нови четирима членове, като общият брой на участващите в съвета се увеличава от 13 на 17 души.

С решението на правителството в състава на съвета се включват проф. д-р Димитър Младенов и доц. д-р Румен Кастелов – специалисти в областта на трансплантацията, и Христина Димитрова и Пламен Таушанов като представители на организации за защита на правата на пациентите. По искане на Агенцията за социално подпомагане от състава на Обществения съвет е освободен изпълнителният директор Ивайло Иванов и на негово място е определена Даринка Янкова.

Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването и в Обществения му съвет са включени изтъкнати медицински специалисти, представители на МЗ, ДАЗД, АСП, БЧК, на неправителствени организации, БНТ, БНР.

Сподели в: