Върни се горе

6.06.2012 г.

Правителството измени средствата за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г. С промените месечните разходи за възнаграждения на работещите в центровете за спешна медицинска помощ за периода от юни до декември 2012 г. се увеличават с 6 504 284 лв. Средствата са разчетени за увеличение с 18 на сто, считано от 01.06.2012 г., на заплатите, включително и за задължителните осигурителни вноски от работодателя.
 
С увеличението на възнагражденията в системата на спешната медицинска помощ ще се подобри качеството на медицинските услуги, извършвани от центровете за спешна медицинска помощ, като по този начин ще могат да бъдат привличани лекари със специалност и квалифицирани медицински специалисти.
 Предвиденото увеличение на разходите за персонал е за сметка на намаление на капиталовите разходи на МЗ, в рамките на утвърдения бюджет на ведомството за 2012 г.

Сподели в: