Върни се горе

6.04.2011 г.


Правителството разшири състава на Националния съвет по наркотичните вещества с промени в правилника за организацията и дейността на съвета.

 

Като нови членове в него се включват заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето и секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. Член на съвета вече ще бъде и директорът на дирекция „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация” на Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването. Регламентират се функциите на националните координатори по наркотиците, които участват в заседанията на съвета. Промените отразяват разпоредбите на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

Сподели в: