Върни се горе

9 януари 2013 г.

    Правителството одобри изменения в Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия. Те се налагат поради промяната в нивото на компетентност на Отделението по нервни болести на Многопрофилната болница за активно лечение – Сливен, от второ на първо в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести.
    Лечебното заведение е в структурата на ВМА.
    Другата промяна е свързана с отпадането от Приложение №1 към Правилника на Отделението за ранна рехабилитация и физиотерапия към същата болница. Преди закриването си то е съществувало като отделение без легла.

Сподели в: