Върни се горе

7.12.2011 г.

Министерският съвет прие постановление за Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия.
Таксите ще се събират от Изпълнителната агенция по лекарствата. Те ще са за регистрация и издаване на разрешения и удостоверения по реда на Закона за медицинските изделия. Размерите на таксите са съобразени изцяло с нормите на ЕС. Таксите ще варират от 100 лв. за регистрация на имунохематологични, имунодиагностични изделия до 3000 лв. за разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие и 5000 лв. за разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

Сподели в: