Върни се горе

4.05.2011 г.

Министерски съвет измени свое решение за определяне състава на Централната комисия по етика /ЦКЕ/. Комисията е към Министерския съвет и е създадена по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тя е с 4-годишен мандат, състои се от 9 членове и включва задължително лекари, лекари по дентална медицина, психолог, теолог и юрист.

 

С решението предсрочно се освобождава Величкия епископ Сионий /Стефан Радев/, който досега е бил теолог в комисията. Той е отсъствал от всички проведени досега заседания поради ангажиментите му като викарий на Видинския митрополит.

Новият член на Централната комисия по етика е свещеник Петър /Петър Попов/ .

Той е завършил висше образование в Софийска духовна академия. През 1980г. е ръкоположен за свещеник в гр. Сандански, където служи в църквата на с. Левуново. От 1990г. до сега е свещеник в храм „Св. Троица” в гр. София.

С попълване състава на Централната комисия по етика в нея отново ще има теолог, с което ще бъдат изпълнени законовите изисквания и ще се обезпечи пълноценната й работа.
Сподели в: