Върни се горе

22.02.2012 г.

Министерският съвет взе Решение за обяваване на единен списък на курортите в Република България. Той се издава в изпълнение чл. 76 от Закона за здравето. Целта е да се създаде яснота в това кои са курортните зони в България. Запазен е принципът за категоризирането на курортите според значението им на курорти от национално и местно значение и в зависимост от природния лечебен фактор – на балнеолечебни и климатолечебни. В списъка не са включени кварталите на гр. София Овча купел, Горна баня и Княжево, тъй като след направен анализ, е установено, че за тях не са налице двете кумулативни условия на чл. 76, ал. 1 от Закона за здравето за обявяването им за курорт, а именно освен наличието на категоризиран курортен ресурс, да е налице и възможност за изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за профилактика, лечение, рехабилитация, отдих и туризъм на населението.

Сподели в: