Върни се горе

29.02.2012 г.

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Приоритетно ще бъдат разглеждани предложения и сигнали на гражданите, свързани със злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия. Подобни промени, свързани с подобряване на работата по сигнали на гражданите, се въвеждат и в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация.

Сподели в: