Върни се горе

4.05.2011 г.

Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 

Към целите, за които се разрешават дейностите с ограничени количества растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 на Закона, се добавят и лабораторни изследвания.

 

Притежателите на лиценз за дейности с наркотични вещества вече няма да е необходимо допълнително да кандидатстват за разрешение по чл. 73, ал.1 за ограничени количества растения и вещества за медицински и образователни цели и за научни и лабораторни изследвания.

Във връзка с изискванията на Закона за защита на личните данни, в издаваното разрешение отпада вписването на данните от документа за самоличност и ЕГН на лицето, отговарящо за дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона, като същевременно се облекчава режимът- не се налага промяна на издаденото разрешение  в случаи на промяна на личните данни.

Сподели в: