Върни се горе

Министерският съвет прие Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.).

Програмата е разработена във връзка с идентифицираните проблеми и предизвикателства в сферата на донорството и трансплантацията в Република България - недостиг на органи за трансплантация, липса на специалисти по белодробна трансплантация, недоразвита материална база, недостатъчна ангажираност на ръководствата на болниците в процесите по откриване и поддържане на потенциални донори и недостатъчна мотивация при координаторите по донорство.

С приемане на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.) ще се подобри организационният модел на донорството и трансплантацията в страната. Приоритет се отдава на донорството в цялостния трансплантационен процес, както на органи, така и на хемопоетични стволови клетки.

Основните дейности на програмата са насочени към насърчаване на донорството, осигуряването на апаратура за диагностика и лечение, създаване на работеща мрежа от координатори, изграждането на добра логистика при донорска ситуация, по-ефективен подбор и оценка на пациенти за трансплантация, провеждането на обучения на медицински специалисти от интензивно отделение и отделението за спешна помощ за идентифициране на потенциални донори на органи, подобряване мотивацията на координаторите по отношение на дейностите по донорство, 24-часова възможност за комуникация между координаторите и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Сподели в: