Върни се горе

24.07.2013 г.
    
    Правителството прие доклад от министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева за резултатите от участието на българската делегация, водена от зам.-министър д-р Бойко Пенков, в Неформалната среща на министрите на ЕС по здравеопазване в гр. Вилнюс, Република Литва. 
     Неформалният съвет имаше за цел обмяна на позиции на държавите-членки по приоритетни за Литовското председателство теми: „Устойчиви здравни системи“, „Психично здраве и благосъстояние на възрастните хора" и „Превенция на тютюнопушенето сред младежите". 
   В рамките на дискусията по първата тема бе поставен акцент върху необходимостта от повишаване ефективността на здравните системи в условията на ресурсна ограниченост. Като приоритетни бяха определени необходимостта от междуинституционално сътрудничество, гладко функционираща система за трансгранично сътрудничество, намиране на баланс между ефективност и инвестиции в иновации, електронното здравеопазване и обмена на добри практики.
    По отношение на психичното здраве бе изтъкнато, че е необходима интегрирана мрежа от здравни и социални услуги. 
   Председателството открои няколко акцента по отношение на превенцията на тютюнопушенето, сред които необходимостта от междусекторно сътрудничество, както и възможни мерки, които са насочени към социалната неприемливост на тютюнопушенето, лишаването на индустрията от възможности за въздействие върху социалната среда и др.

Сподели в: