Върни се горе

31.08.2011 г.

Правителството предлага проф. д-р Драган Бобев да бъде отличен с орден „Стара планина”, първа степен. Драган Бобев е дмн - ръководител на Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София. Отличието му се дава за оказаната съществена подкрепа и значим принос в клиничната педиатрична онкохематология и за безспорните постижения за въведения единствен център в България по костномозъчна трансплантация.

Професор д-р Бобев е роден на 2 август 1932 г. в Дупница. Завършва висшето си образование по медицина през 1958 г. във ВМИ - София с отличен успех. Има признати специалности по детски болести, онкология и клинична хематология.

Професионалната му кариера започва през 1958 г. като участъков лекар в с. Лопян. От 1961 г. е клиничен ординатор в Детската клиника към ВМИ - София, от 1964 г. - завеждащ Детско отделение към районната болница в Елин Пелин. През 1966 г. е избран за асистент в Детската клиника на ИСУЛ, а от 1972 г. е главен асистент в Първа детска клиника на Научния институт по педиатрия (НИП) в София. През 1979 г. е избран за доцент, а през 1986 г. - за професор. През същата година получава научното звание „доктор на медицинските науки”.

От 1984 г. завежда Клиниката по онкохематология, от 1990 г. е директор на НИП и в продължение на девет години ръководи Катедрата по детски болести. През периодите 1987-1989 г. и 1995-2000 г. е директор на Националния онкологичен център. От 2000 г. до настоящия момент е управител на Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София.

От 1990 г. е последователно национален консултант по педиатрия и детска онкохематология, по детска онкохематология и детска трансплантология. От 1996 г. е ръководител на Програмата за трансплантация на костен мозък.

Проф. Бобев е автор на повече от 130 научни публикации, посветени на онкохематологичните заболявания в детската възраст и проблемите на общата педиатрия.

Признание за комплексната и дългогодишна професионална дейност на проф. Бобев е номинирането му за член на Международната асоциация по детска онкохематология и Европейската асоциация по костномозъчна трансплантация, педиатър на годината през 2002 г. и национален консултант по детска трансплантология.

Сподели в: