Върни се горе

14 Ноември 2012 г.

    Правителството предостави допълнително 4 млн. лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център „Фонд за лечение на деца” до края на годината. Утвърденият бюджет за лечение на деца за 2012 г. е в размер на 6 млн. лв., а към края на деветмесечието са разходвани над 100% от средствата. Според разчетите до края на годината ще са необходими допълнително 4 млн. лв.   
     Актуализацията на бюджета на Център „Фонд за лечение на деца” се налага, тъй като през м. април отпадна ограничението от 180 хил. лв. за финансиране от Фонда. Таванът отпускането на средства за едно дете годишно беше въведен през септември м. г., но практиката по прилагането му показа, че той създава реални пречки за ефективното лечение на малчуганите.   
     От началото на годината до този момент за лечение са одобрени 572 деца, а за предходната 2011 г. Фондът е финансирал медицинските процедури за 387 деца.   
    С приемането на постановлението се изпълнява политиката на правителството, която разглежда като приоритет детското здраве. Очакваните резултати са свързани с осигуряване на финансова възможност за лечение на децата, за които няма възможност да се окажат ефективни грижи в България, или съответните дейности не се осигуряват от други финансови източници.   
    С друго решение правителството отпусна от сметката за чужди средства BG43 BNBG96613300148402 (с постъпленията от бонуси) 32 000 лв. за покриване на част от стойността на медицинските изделия, необходими за извършване на процедура за лечение на 39-годишната Савина Димитрова.  
    До състоянието на пациентката се е стигнало през м. март 2012 г. Две седмици след раждането на второто си дете Савина Димитрова постъпва в болница с голяма аневризма на вътрешна каротидна артерия. Извършена й е по спешност ендоваскуларна емболизация на аневризмата с помощта на 15 платинени спирали. Ендоваскуларното лечение попада в обхвата на дейностите, заплащани от НЗОК, но медицинските изделия (спирали, стентове, емболизационни материали и др.), необходими за извършване на процедурата се заплащат от пациента.

Сподели в: